മറുപടി കോൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകഅത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ.
സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി മുതൽ അത്യാധുനിക ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സംവിധാനവും വരെ അടങ്ങിയ പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ.


സ്റ്റൈലിനൊപ്പം സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളും, ഓരോ യാത്രയും ആനന്ദകരമാക്കുവാൻ.

സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി
സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി
ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ
5+2 ഫ്ലെക്സി സീറ്റിംഗ്
സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സിസ്റ്റം
സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സിസ്റ്റം
സ്‌പോർട്ടി അലോയ് വീൽസ്
സ്‌പോർട്ടി അലോയ് വീൽസ്
ക്രോം ഗ്രിൽ
ക്രോം ഗ്രിൽ
ക്രോം ബെസൽ ഫോഗ് ലാംപ്
ക്രോം ബെസൽ ഫോഗ് ലാംപ്
സ്വീപ്പിങ് ഹെഡ് ലാംപ്
മികച്ച എയ്റോഡയനാമിക്സ്
മികച്ച എയ്റോഡയനാമിക്സ്
ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡബിൾ ORVM
ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡബിൾ ORVM
സ്റ്റിയറിംഗ് മൗണ്ടഡ് കൺട്രോൾസ്
രണ്ടാം നിര ഏ സി
പുഷ് സ്റ്റാർട്ട്, സ്മാർട്ട് കീ സഹിതം
രണ്ടാം നിര ആംറെസ്റ്
സ്ലീക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ്


പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി നൽകുന്നു കരുത്തിനും പ്രകടനത്തിനും ഒപ്പം മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും.

 • സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി
 • സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സിസ്റ്റം
 • ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ


പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി നൽകുന്നു കരുത്തിനും പ്രകടനത്തിനും ഒപ്പം മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും.

 • സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി
 • സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സിസ്റ്റം
 • ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ


പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി നൽകുന്നു കരുത്തിനും പ്രകടനത്തിനും ഒപ്പം മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും.

 • സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി
 • സ്മാർട്പ്ലേ ഇൻഫോടെയ്ൻമെൻറ് സിസ്റ്റം
 • ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം


ഇരട്ട SRS എയർ ബാഗുകൾ ഉള്ള മുൻ സീറ്റുകൾ. പുതിയ മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗ നൽകുന്നു കരുത്തിനൊപ്പം മികച്ച സുരക്ഷയും.

 • SRS എയർ ബാഗുകൾ
 • ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ഭാരവും കരുത്തും
 • റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസർ, ക്യാമറ
 • മികച്ച ബ്രേക്കിങ്ങിന്‌ എബിഎസ്, ഇബിഡി
 • ബസർ സഹിതം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ
 • ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മുൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്. പ്രീ ടെൻഷനർ, ഫോഴ്‌സ് ലിമിറ്റർ സഹിതം

സാങ്കേതിക വിവരണം

Safety & SecurityDescriptionLXi/LDiVXi/VDiZXi/ZDiZXi (O)/ZDi (O)
Driver and passenger airbag
ABS with Brake Assist & EBDPetrolOptional
ABS with Brake Assist & EBDDiesel
Front seat belt3-point ELR (Dr+CoDr)
Pretensioner & Force limiter (Dr + Co-Dr)
2nd row seat belt3-point ELR seat belts x 2 (side)
With center 2-point lap belt
3rd row seat belt3-point ELR seat belts x2
Security Alarm SystemDoor + Hood Sensing
Immobilizer
Instrument Panel & Console
Tachometer
Information display integrated into meter clusterDigital clock
Fuel consumption gauge
(instantaneous/average)
Low fuel warningLamp
Retractable cup holder in I/P or dashboard1Co-dr side
Steering
Steering wheel mounted audio controls
Seat
Seat height adjusterDriver Side
2nd and 3rd row head restraints
HVAC
AC with heater
2nd row A/C
Audio
FM/AM band antennaRoof front
Radio + CD player + USB input
Speakers FRx2+RRx2=4
Tweeters (2)
Doors
Front & Rear door power window
Key-less entry
Inside chrome door handles
Exterior
Alloy wheels
Full Wheel Covers
Rear View Mirrors
Day and night IRVM
Internally adjustable ORVMsManualElectricElectricElectric
ORVM mounted side turn indicators
Lighting
Front & Rear fog lamp
Windshield
Rear window defogger
X
വെർച്യുൽ റിയാലിറ്റി അനുഭവത്തിനായി
ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കൂ
Menu
93-876-22222
ടോൾ ഫ്രീ1-800 123-8090